Skip to content

Spier ten Doesschate
& Gerard van den Hoven

Workshops

Spier ten Doesschate & Gerard van den Hoven

Drs. Spier ten Doesschate en drs. Gerard H. van den Hoven hebben veel ervaring als adviseurs en begeleiders van cultuur- en organisatieontwikkeling van scholen, kindercentra en educatieve instellingen. Beiden zijn lange tijd verbonden geweest aan het APS, een nationaal en internationaal opererende consultancyfirma. Vanaf halverwege de jaren negentig hebben zij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het APS tot een missiegestuurd bedrijf. In het werk voor opdrachtgevers was hun focus gericht op het samen met klanten ontwerpen van een missie en visie voor het onderwijs en een daarbij behorende meerjarige koers om die te bereiken. Daarnaast voerden ze interventietrajecten uit om de ambtelijk-politieke cultuur te transformeren in een professionele cultuur.

Zij zijn ervaren trainers en consultants en kunnen bogen op veel ervaring met het succesvol leiden van organisatieontwikkelingstrajecten en integrale professionaliseringsprogramma’s.

Spier en Gerard schreven samen het boek Professionele cultuur in ontwikkeling: lerend leven als uitdaging voor het onderwijs (uitgeverij Leuker.nu).

Workshops

Hoe realiseer je als schoolleider draagvlak voor scholing? (ca. 3 uur)

De workshop helpt schoolleiders om draagvlak voor scholing te realiseren. We starten met een introductiefilm die deelnemers van tevoren hebben bekeken. Opdracht bij de video: wat valt je
op in de video? Zie je overeenkomsten/verschillen met gesprekken met jouw team?

Vervolgens geven we een korte introductie over besprekingen in een professionele setting. Waar moet je op letten / je van bewust zijn? Hoe zorg je dat zo’n teamgesprek geen debat is maar een dialoog?

In de workshop leggen we het verband met de e-learningcursussen De schoolleider werkt aan planmatig verbeteren, De schoolleider kan omgaan met belangentegenstellingen en De schoolleider creëert draagvlak in de school.

We sluiten af met vuistregels voor het versterken van draagvlak bij teamleden.

Na het volgen van de workshop:

  • Heeft u inzicht in de wijze waarop in een professionele cultuur gewerkt wordt aan het verwerven van draagvlak.
  • Kunt u leerkrachten beter motiveren zelf keuzes te maken voor professionalisering.
  • Bent u beter in staat om individuele professionalisering tot een schoolprofessionaliseringsplan te maken
    (van individueel naar collectief).

Hoe voer je als bestuurder de regie over het  professionaliseringsbeleid? (ca. 3 uur)

De workshop helpt het bestuur om de regie te voeren over het professionaliseringsbeleid.
We starten met een video die deelnemers vooraf hebben bekeken. Opdracht: Wat is je opgevallen?
Benoem sterke en zwakke momenten van de gespreksleider in de video!

De deelnemers denken na over waarom ze dingen doen zoals ze die doen. Daarna ervaren de deelnemers wat het betekent om eerst ideeën te genereren (ruimte geven), daarna deze ideeën te trechteren (kaders stellen en ontwikkelen) door middel van dialoog in plaats van debat en ten slotte helder te krijgen of je en hoe je een missiegestuurde organisatie bent.

De workshop wordt afgesloten met heldere vuistregels voor het ontwerpen en ontwikkelen van professionaliseringsbeleid.

Na het volgen van deze workshop:

  • Heeft u inzicht in beleidsvorming in professionele organisaties.
  • Bent u beter in staat om als bestuurder scholen scholingsplannen te laten ontwerpen om doelen van de totale organisatie te realiseren: roadmapniveau.
  • Bent u in staat schoolleiders te begeleiden bij het maken van hun scholingsplannen
    en deze te verbinden aan organisatie- en schooldoelen: persoonsniveau.