Skip to content

Ronika Horlings

Workshops

Ronika Horlings

Ronika Horlings was leerkracht, intern begeleider en adjunct-directeur en bekleedt nu, met ontzettend veel plezier, de functie van directeur in een kindcentrum. Daarnaast haalt ze veel voldoening uit het geven van workshops aan onderwijsteams. 

Hoe mooi is het om samen te denken en te sparren over onderwijs en met elkaar de weg te bewandelen naar hetzelfde doel? De onderzoekende houding bij leerkrachten aanboren, zodat de kinderen vanzelf een mooi voorbeeld krijgen, is een mooi streven!

Workshops

Structurele onderwijsverbetering door onderzoekend leren (2 à 2,5 uur)

Samen met het team bewandelen we de route van teamleren naar onderzoekend leren. We gaan met elkaar in gesprek over het
onderwijs dat we geven, het ontdekken van elkaars kwaliteiten en leerpunten en het worden of zijn van een professionele leergemeenschap. We bespreken een probleemstelling (van een onderwerp dat het team vooraf heeft gekozen) en gaan vervolgens aan de slag met het vormen van een heldere onderzoeksvraag. Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden kan een bijpassende e-learningcursus als bron gelden.

Elke e-learningcursus bevat de Leidraad Structurele Onderwijsverbetering, die het uitgangspunt vormt voor deze workshop.

 

 

Resultaat
Het inhoudelijk in gesprek raken met elkaar over onderwijs, het creëren van een onderzoekende houding in een schoolteam, zodat leerlingen een mooi voorbeeld hebben van deze manier van leren!

Andere workshops

Door haar brede ervaring kan Ronika ook andere workshops verzorgen. Neem gerust contact met haar op om te sparren over de mogelijkheden.