Skip to content

Paul Engelsman

Workshops

Paul Engelsman

Paul Engelsman is voorzitter van de stichting Yepafrica, Full Presence coach en CEO van Mansa BV. Hij zet zich sinds jaar en dag in voor empowerment van jongeren, zowel in Nederland als in Gambia. Paul is een bevlogen coach die je in het hart weet te raken met zijn passie.

De ondernemers achter E-learning Wizard, Klaas Bellinga en Sabine Kokee, steunen de stichting Yepafrica die zich inzet voor empowerment van jongeren in Gambia. Ze hebben zelf een aantal train-de-trainer programma’s verzorgd rondom het thema Ondernemerschap in het Learning Centre van Yepafrica in Gambia waar de ‘Yeppers’ jongeren trainen in empowerment en (persoonlijk) ondernemerschap.

Door deze jarenlange samenwerking en gedeelde passie kunnen wij scholen nu de unieke mogelijkheid bieden om zelf de kracht van empowerment te ervaren in een workshop van Paul Engelsman.

Workshop

Workshop Empowerment (introductie)

In deze workshop krijgt het team een introductie op empowerment. Aansluitend kan een empowerment programma worden gevolgd door het team. Dit is optioneel. U kunt hier zelf afspraken over maken met Paul Engelsman.
 

Hoe vergroot ik mijn invloed op situaties en gebeurtenissen die belangrijk voor mij zijn?
De kracht van deze workshop is het stimuleren van ondernemerschap binnen de school! Deelnemers leren hoe je hier individueel en als team, plezier en voldoening aan kunt te beleven.

UITGANGSPUNTEN
Life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived…
Empowerment is het scheppen van condities waarbinnen mensen hun vermogen van zelfwerkzaamheid en zelfsturing vergroten, handelend vanuit innerlijke waarden, in plaats van verwachtingen van buitenaf.

DOEL EN OPZET EMPOWERMENTPROGRAMMA:
Met deze workshop vindt u de weg terug naar binnen om van daaruit de weg naar buiten opnieuw te maken.
De workshop begint in een lege ruimte. Uw creativiteit wordt geprikkeld. Vanuit het niets creëert u uw eigen toekomst. Kunst wordt gebruikt om een bewustwordingsproces op gang te brengen. In de laatste fase van de workshop wordt het geleerde, op creatieve wijze, in de praktijk geïntegreerd.

10 WAARDEN ONDERNEMERSCHAP:
EEN ONDERNEMER :
1 Volgt zijn/haar droom.
2 Creëert zijn/haar eigen toekomst.
3 Is creatief en innovatief.
4 Blaakt van het zelfvertrouwen.
5 Inspireert anderen rondom zijn/haar visie .
6 Heeft oog voor detail.
7 Focust zij/haar energie .
8 Heeft de moed om uit zijn/haar comfort zone te stappen.
9 Heeft plezier in wat ie doet .
10 Geeft nooit op!

RESULTAAT VAN DE WORKSHOP:
1. Bewustwording van je innerlijke kracht en mogelijkheden.
2. Vergroting van je invloed op anderen binnen de organisatie.
3. Versterking van de verbinding met anderen.
4. Vergroting besef van eigen verantwoordelijkheid.
5. Effectievere samenwerking vanuit passie.
6. Open communicatie en feedback .
7. Efficiënter werken: sneller problemen kunnen oplossen.
8. Meer ruimte voor creativiteit en innovatie.
9. Beter presterende organisatie .

Doelgroep:

Alle medewerkers, teams en leidinggevenden binnen organisaties.