Skip to content

Marijke Zijm & Melanie Solleveld

Workshops

Marijke Zijm & Melanie Solleveld

Marijke Zijm en Melanie Solleveld zijn samen M2 Dubbele Leerkracht. Jarenlang zijn zij leerkracht geweest in het basisonderwijs. Tegenwoordig begeleiden ze kinderen die wat meer nodig hebben in het onderwijs. Ieder kind gunnen zij een optimale leeromgeving!

Workshops

Woordenschatonderwijs

Kinderen hebben woorden nodig, veel woorden. Er is een groot verschil tussen kinderen die opgroeien in een taalrijk gezin en
kinderen die uit een taalarm gezin komen. Dit hoeven niet noodzakelijkerwijs kinderen te zijn die het Nederlands als tweede taal hebben. Dit verschil wordt niet vanzelf opgelost naarmate de jaren verstrijken, maar wordt juist groter. Er ontstaat een kloof. Een tekort aan woorden heeft grote gevolgen voor de schoolloopbaan van kinderen. Het leesbegrip van kinderen kan worden voorspeld aan de hand van de woordenschat die een kind heeft.

 

Bij een tekort van 10% is het voor een kind al ingewikkeld om teksten te begrijpen. Dit is nog maar een van de uitvloeiselen van een te kleine woordenschat.

Resultaat
Niet alleen gaan wij in op de theorie achter het aanbieden van woordenschatonderwijs, ook zullen wij een aantal praktische handreikingen doen en leerkrachten zelf aan de slag
laten gaan.