Skip to content

Jeanine van Leeuwen

Workshops

Jeanine van Leeuwen

Jeanine van Leeuwen is de initiatiefneemster van BURO Leeuw. Ze werkte ca. 15 jaar in de jeugdhulpverlening waar ze zag dat een veilige leefomgeving geen vanzelfsprekendheid is voor heel veel kinderen. Veel van deze kinderen en gezinnen die al ver in de narigheid zaten mocht ze begeleiden. Ze heeft daarbij met veel professionals samengewerkt die wel wilden handelen, maar niet goed wisten hoe.

Dit heeft haar zo geraakt dat ze dacht: “dit moet anders!”. Dat was de start van buro Leeuw. Haar motto: Leer en durf te signaleren, bespreken en handelen. Maak het verschil in het leven van een kind!’

Kindermishandeling en huiselijk geweld komt helaas overal voor, in ieder dorp en iedere stad. Jeanine richt zich in haar workshops op datgene waar jij als professional invloed op hebt, bijvoorbeeld met laagdrempelige gespreksvoering, het kunnen én durven signaleren, bespreken en handelen. Hiermee maak jij het verschil in het leven van een kind!

Workshops

Onlinetraining: De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Jeanine neemt jullie team, in een dagdeel, mee in de stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is immers het kader waarbinnen gewerkt en gehandeld moet worden.

We doorlopen alle stappen, ik sta stil bij wat jullie als professional moeten en willen weten over datgene wat je moet én kunt doen. Alle stappen nemen we door, ik geef jullie praktische tools en we gaan in gesprek over alledaagse dilemma’s en vragen die jij als professional hebt. Jeanine zoomt vooral in op datgene waar jij als professional invloed op hebt!

Dit is een onlinetraining via Zoom of Teams.

Overige trainingen

Jeanine biedt scholen verschillende trainingen en trajecten aan rondom het signaleren, bespreken en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is daarbij altijd leidend, omdat dit het kader is waarbinnen professionals dienen te werken en handelen.

Maatwerk is zeer zeker mogelijk. Trainingen kunnen zowel live op locatie als online verzorgd worden.