Skip to content

Harm Krol

Workshops

Harm Krol

Harm Krol kent het geluk dat zijn werk ook zijn hobby is. Hij is geïnteresseerd in het gedrag van mensen en heeft het beroep gekozen dat daarbij past. Als organisatieadviseur, coach, interim-manager en teamtrainer heeft hij veel ervaring opgebouwd. De laatste 10 jaar ook in het primair onderwijs. Steeds weer voelt hij zich uitgedaagd om directeur en leerkrachten te spiegelen waar hun kracht ligt, om een bijdrage te leveren aan hun plezier in het werk en om de samenwerking binnen teams te optimaliseren.

Sterke schoolteams moeten in deze individualiserende tijd, meer dan ooit, stabiliteit aan leerlingen kunnen bieden. Leerlingen die een belangrijke basis moeten ontwikkelen waarop ze verder kunnen leren en later met hun werk deel uit gaan maken van een maatschappij die qua ontwikkeling onvoorspelbaar is. Harm Krol verbindt ratio met emotie! Want er is een groot verschil tussen ‘doen’ en ‘met plezier doen’.

Harm schreef diverse boeken waaronder Geheimen van de managementboemerang over de kortste route naar duurzaam energieke organisaties.

Workshops

Versterk met plezier de vitaliteit van uw schoolteam (2,5 tot 3 uur)

De mate van vitaliteit van schoolteams verschilt per team. Er zijn teams die uitbundige vitaliteit uitstralen. Waar het kloppende hart van de missie/visie voor de ouders voelbaar is.

Er zijn ook schoolteams die niet zoveel vitaliteit uitstralen. Het lijkt wel of die moe zijn. Waar werkplezier aan slijtage onderhevig lijkt te zijn en het teamoverleg niet altijd als veilig wordt ervaren.

Inhoud workshop

Deze workshop geeft inzicht in de theorie en de kenmerken van de vier ‘vitaliteits-fasen’ van een school. De directeur en het team voeren samen een quickscan uit waarmee ze de vitaliteit van het eigen team in kaart brengen. De resultaten worden besproken en voorzien van een ‘advies aan onszelf’: Naar welke fase van vitaliteit willen wij toegroeien?

Tot slot wordt het advies concreet gemaakt: wie gaat wat oppakken, wanneer en wanneer gaan wij dit evalueren?

Resultaat
 • Inzicht in de vier fasen van vitaliteit en de bijbehorende kenmerken.
 • Quickscan van de vitaliteit van het eigen schoolteam, uitkomsten en ‘advies aan zichzelf’.
 • De intentie meer vitaliteit te gaan ontwikkelen.
 • Plan van aanpak en ‘wie daarin wat wanneer’ gaat oppakken. Inclusief een gepland evaluatiemoment.

 

De logica tussen de werking van onze drie breinlagen, focus op onderwijsresultaten en voorkomen van stress (3 uur)

Het primair onderwijs is concreet: het schooljaar is grotendeels gepland en het werk bevat veel routines waar leerkrachten vaak goed mee uit de voeten kunnen. Leerlingen ontwikkelen op school hun cognitieve vaardigheden. Het zijn processen die gevoed worden door cognitieve, pedagogische en psychologische invalshoeken.

De grote vraag is of er in dit systeem onderhuids niet iets vergeten wordt? Want het grootste deel van ons gedrag is geen bewust maar onbewust gedrag gevoed door prikkels uit de twee oudste breinlagen.

Prikkels uit het brein

Deze workshop richt zich op het leren begrijpen van de werking van de drie lagen van ons brein.

 • Theorie: Hoe werken de drie lagen van het menselijk brein en hoe functioneert onze piekerfabriek?
  • Hoe ervaar ik het zelf?
  • Hoe ervaren we dit voor onze leerlingen?
 • Toepassing: Wat betekent de theorie voor de focus op resultaten en het voorkomen van stress?
  • Hoe voedt het onderwijs op onze school het brein van de leerkrachten?
  • Voeden we de breinlagen van onze leerlingen dusdanig dat een leerling zonder stress met volle energie op school kan werken?
Resultaat
 • Leerkrachten zijn zich bewust van de werking van de drie lagen van het brein.
 • Leerkrachten ervaren wat dit voor de logica van hun gedrag betekent.
 • Leerkrachten ervaren de kracht als er flow is tussen de drie breinlagen.
 • Leerkrachten kunnen de opgedane kennis toepassen.