Skip to content

Frank Groot

Workshops

Frank Groot

Vanuit zijn brede ervaring in het onderwijs kan Frank Groot u veel bieden. In een goed gesprek kunt u on demand afstemming zoeken op velerlei gebied; hij is van meerdere markten thuis.

Zijn werkstijl is inspirerend, enthousiast en constructief met als speerpunt het realiseren van verbinding. Mensen staan daarbij centraal. Frank werkt vanuit vertrouwen en geeft graag ruimte voor het gesprek. Daarnaast daagt hij uit en wil hij dat teams hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen voor het onderwijs dat ze geven.

Zijn kracht ligt vooral bij verander-, verbeter- en professionaliseringstrajecten. Klassenmanagement, onderzoekend leren, communicatie, de school als lerende organisatie, natuurlijk leiderschap en middenmanagement behoren verder tot zijn portefeuille.

Gung Ho!

Coaching & Workshops

Coaching

Frank coacht directeuren in het opzetten van de school als lerende organisatie: teamleren, verander- en verbetertrajecten en het (leren) werken met professionele leergemeenschappen. 

Schoolleiders kunnen hun voucher ook inzetten voor een coaching. Neem contact op met Frank voor de mogelijkheden.

Workshops op maat

Frank Groot heeft door zijn brede ervaring als o.a. onderwijsadviseur en schooldirecteur brede kennis en kan daardoor veel verschillende workshops geven. Bijvoorbeeld over feedbackgeven, burgerschap, onderzoekend leren of de school als lerende organisatie. Bij klanten van E-learning Wizard gaf Frank bijvoorbeeld als eens workshops over:

  • Klassenmanagement
  • Burgerschap
  • Feedback: geven en ontvangen 
  • De 4 sleutels voor een effectieve les®
  • Breinleren
  • Zo start je een PLG

Neem contact op met Frank voor meer informatie over de mogelijkheden. Met zijn enthousiaste persoonlijkheid zal hij het team zeker weten te inspireren!