Skip to content

De 4 sleutels voor een effectieve les

Workshop

De 4 sleutels voor een effectieve les

De 4 sleutels voor een effectieve les
Onderwijskundige Theo Wildeboer bedacht vier sleutelvragen ten aanzien van instructiegedrag en beschreef deze in het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les. Bij het boek ontwikkelde hij diverse materialen, onder andere de Reflectiebox Instructiegedrag, een methodiek om leerkrachten en directeuren te laten reflecteren op de effectiviteit van een les.

Meer leerrendement in minder tijd!
Leerkrachten blijken in vergelijkbare lessituaties heel verschillende resultaten met hun leerlingen te bereiken. Er is veel onderzoek gedaan naar concrete leerkrachtinterventies en hoe ze samenhangen met hoge leeropbrengsten. Goed of fout is daarbij niet aan de orde, wel de vraag wat je kunt doen om in minder tijd meer leerrendement te behalen.

De 4 sleutels voor een effectieve les

  1. Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les?
  2. Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome’?
  3. Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?
  4. Stemt de leerkracht af op verschillen?

Wie de 4 sleutels in handen heeft, kan slim en gecontroleerd sturen op verdiepend leren en hogere leeropbrengsten. Dus draai de sleutels om en ontdek dat leerlingen in kortere tijd meer leren én onthouden!

Kijk voor meer informatie op deviersleutels.nl

Workshops

De 4 sleutels voor een effectieve les© (ca. 2 uur)

Wie de 4 sleutels voor een effectieve les© omdraait, ontdekt dat leerlingen in kortere tijd meer leren én onthouden. De 4 sleutels
combineren de nieuwste inzichten rond instructie en zijn eenvoudig toe te passen in iedere les. In deze workshop maakt het team kennis met de 4 sleutels voor een effectieve les en leert deze te gebruiken. Het team bekijkt onder andere een video van een les en gaat die aan de hand van de Zelfreflectiekaart in tweetallen evalueren.

Als naar voren komt dat een teamlid meer wil weten over een bepaalde sleutel, dan heeft De Lerarenacademie een dekkend
e-learningaanbod rond de 4 sleutelvragen. Hiermee kun je verder op onderzoek uitgaan.

Deze teamworkshop is onderdeel van de Training Reflectiebox Instructiegedrag© voor directeuren, intern begeleiders en bouwcoördinatoren. Deze training omvat behalve de hier beschreven teamworkshop, een verdiepend college van 1 dagdeel over de 4 sleutels en 2 lesobservaties op de eigen school met aansluitend een nagesprek met de leerkracht. Het nagesprek heeft de vorm van een reflectieve dialoog (ontwikkelingsgericht).

Meer weten? Kijk op www.deviersleutels.nl