Skip to content

Corjan van der Veen

Workshops

Corjan van der Veen

Corjan van der Veen werkte 25 jaar in het onderwijs als leerkracht, adjunct-directeur, (meerscholen)directeur, beleidsmedewerker HRM en staflid bij verschillende onderwijsstichtingen voordat hij interim-directeur en consultant bij EduBeter werd. Een tevreden klant, daar krijgt hij energie van!

Zijn passie en kracht zitten in het adviseren van organisaties op het gebied van ontwikkelen en veranderen in het onderwijs. Meedenken maar vooral ook zorgen dat er daadwerkelijk iets van de grond komt, daar staat hij voor.

De deskundigheid van Corjan richt zich vooral op coaching, action learning en veranderkunde. Hij is pragmatisch in zijn onderwijsbenadering en in staat door observatie en analyse een passend advies te geven bij een hulpvraag van teams op zowel onderwijsinhoudelijke als managementgerichte vraagstukken.

Bent u op zoek naar iemand met kennis van het onderwijs in al haar facetten, een tikje direct maar empathisch en altijd op zoek naar het juiste advies? Dan bent u bij Corjan aan het juiste adres!

Workshops

Marketing en/of Ondernemen in het onderwijs
(1 dagdeel)

Marketing en ondernemen in het onderwijs neemt je mee in een verkenning van je omgeving. We gaan samen op zoek naar de
populatie van de school en de mogelijkheden die deze populatie met zich meebrengt. Als team gaan we op zoek naar de unique
selling points van de school en we gaan zoeken naar mogelijkheden om deze unique selling points te vermarkten. Waar treed je
mee naar buiten en hoe doe je dit? Welke kanalen zet je hiervoor in? Samen zoeken we naar de positionering van de school in
relatie tot de omgeving. We kijken naar de concurrentie en zoeken naar mogelijkheden om de school in de spotlights te zetten.
We laten ons hierbij niet leiden door beperkingen, maar zoeken juist de grens op. We gaan out of the box.

Resultaat
Marketing en ondernemen geeft je handvatten om je positie in de omgeving te bepalen en hierop acties uit te zetten om deze
positie te versterken. Je krijgt boven water waar de visie en missie op zijn gestoeld en kunt hiermee de school onder de aandacht
brengen van de omgeving.

Inleiding tot Action learning (1 dagdeel)

Action Learning is een leermethode die rond 1950 ontwikkeld is door Reg Evans. Action Learning houdt in dat een groep deelnemers, door het bespreken van belangrijke praktijkproblemen, van en met elkaar leert. De deelnemers definiëren en bespreken
een probleem, formuleren acties die ondernomen moeten worden, passen deze toe in de praktijk en evalueren vervolgens de
genomen stappen onder begeleiding van een trainer of een coach. Inherent aan Action Learning is dus het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan. Action learning is ‘leren door
doen’, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop. Ik neem u mee op deze reis en verkenning van deze doelgerichte oplossingsmethode voor problemen in de organisatie. Bij Action Learning ga je samen op zoek naar het werkelijke probleem door vragen te stellen en niet door zoals vaak direct met een oplossing te komen.

Resultaat
Action Learning leert je in de basis hoe je kunt gaan werken met praktijkproblemen op een intensieve maar attractieve manier. Deze workshop is een inleiding van wat Action Learning te bieden heeft bij volwassenen, maar zeker ook bij kinderen in het onderwijs.