Skip to content

Update: weer naar school

Lesgeven op afstand en start scholen

De twee cursussen over lesgeven op afstand zijn uitgebreid met informatie over de start van de scholen. Het gaat om de volgende twee cursussen:

  • Lesgeven op afstand (PO) en start scholen
  • Lesgeven op afstand aan kleuters en start scholen

Deze cursussen worden regelmatig aangevuld met nieuwe relevante informatie.