E-learning over uitdagend en functioneel taalonderwijs

Aan de slag met het taalonderwijs

Nieuw in de Lerarenacademie of jouw schoolacademie van E-learning Wizard: De cursus uitdagend en functioneel onderwijs behandelt in twee delen een unieke taaldidactiek. Als je begrijpt hoe kinderen taal ontwikkelen kun je daar je lessen op afstemmen.

Het uitgangspunt van de taaldidactiek die we in deze cursus bespreken is het taalgebruik waarmee de kinderen op school komen. De kinderen hebben zich dat taalgebruik eigen gemaakt door informeel leren. En vanuit die ervaringen kunnen ze stuk voor stuk actief aan de slag met de op dat moment bij hen passende leerdoelen.

In deze cursus leer je hoe kinderen aan de slag kunnen gaan op een manier die zij echt als oefenen kunnen ervaren, doordat de oefeningen verbonden zijn met hun voorkennis en zij tijdens de oefeningen die voorkennis toepassen. In de Verdieping geven we je nog wat meer aanknopingspunten voor het versterken van de samenhang tussen al die verworven kennis en vaardigheden.

In het tweede deel maak je kennis met meer achtergronden van ons taalgebruik en de onderlinge samenhang. Daarbij gaan we ook in op hoe je de taalontwikkeling van kinderen die thuis geen Nederlands spreken (NT2) kunt ondersteunen. De opgedane kennis kun je direct toepassen in jouw didactische aanpak van het taalonderwijs.

Met deze achtergrondkennis zul je de mogelijkheden om kinderen uit te dagen en passende ondersteuning te geven sneller herkennen, zodat het leerproces voortgang blijft vertonen.

Aan het eind van de cursus weet je door je opgedane kennis van die achtergronden wat deze didactiek die ontwikkeld is door Dolf Janson kan betekenen voor je leerlingen en welke gevolgen dit voor je praktijk kan hebben.

 

Dolf Janson

Deze e-learning is ontwikkeld door taal- en rekenexpert Dolf Janson. Vanuit Janson Advies ondersteunt Dolf basisscholen die de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van hun leerlingen tot uitgangspunt van hun dagelijks handelen willen maken.

Het gaat steeds om de samenhang tussen professionalisering en schoolontwikkeling, die als helften van een ritssluiting in elkaar moeten passen (zoals prof. Geert Kelchtermans uit Leuven dat ooit treffend beschreef).

Workshop

Klanten van E-learning Wizard met een eigen schoolacademie kunnen Dolf Janson uitnodigen voor een workshop. Wanneer het team zich op deze workshop voorbereidt door de e-learning te volgen, kun je tijdens de workshop samen de diepte in om samen stappen te zetten richting duurzaam beter taalonderwijs. 

Kennisbank: Nóg beter onderwijs vandaag

In het najaar van 2021 publiceren SPEYK, Edutrainers en E-learning Wizard samen een serie artikelen voor schoolleiders met als thema ‘Nóg beter onderwijs vandaag’.

Nóg beter onderwijs vandaag

In het eerste artikel Pak je rol! De schoolleider als facilitator voor leren van en met elkaar laten we zien hoe je als schoolleider je rol kunt pakken als facilitator voor het leren van en met elkaar. Immers, alles wat je doet als schoolleider heeft direct invloed op het werk van de leraar in de klas en dus op de kwaliteit van het onderwijs. 

In het tweede artikel De professionele leer- en werkgemeenschap (PLG) Zo doe je dat en dit heb je nodig laten we je zien hoe je door inzet van PLG’s een lerende organisatie met een sterke verbetercultuur kunt ontwikkelen. We gebruiken de digitale transformatie als casus voor het laten zien hoe je werken in een PLG kunt inzetten voor het organiseren van een continue verbetercultuur en duurzaam beter onderwijs.

In het derde artikel Duurzaam en veilig digitaal onderwijs en leren. Het fundament, beveiliging, sturing (governance) en privacy laten we zien hoe je digitaal kunt blijven groeien en verbeteren voor het beste onderwijs aan de leerlingen van vandaag én morgen. Om dat goed te doen heb je een veilig en toekomstgericht technologisch fundament nodig. In dit artikel laten we zien hoe je daar (als schoolleider) de regie op pakt. 

Je kunt alle artikelen gratis downloaden in onze Kennisbank.

Nóg Beter Onderwijs Vandaag is een initiatief van Edutrainers & SPEYK. Samen met relevante onderwijspartners, zoals E-learning Wizard, werken wij vanuit onze intrinsieke motivatie: nóg beter onderwijs voor ieder kind! Wij geloven dat co-creëren met ieders specialisme, elkaar aanvullen en kennis delen leidt tot waardevolle inzichten en daadkracht op scholen, binnen besturen en eenieder die zich daarbinnen beweegt.

Door schoolleiding te inspireren, iedereen op school onderling te verbinden en daadwerkelijk actie te ondernemen op de onderdelen waar jij als school het verschil gaat maken, willen we samen werken aan het verbeteren van het onderwijs. Samen impact maken met technologie, strategisch advies en aandacht voor skills. Digitaal een leven lang leren!

Flipt u al met uw team?

DE INZET VAN E-LEARNING VOOR EFFECTIEVE NASCHOLING – 

Flipping the classroom is een effectieve aanpak voor het organiseren van nascholing voor het team. Door e-learning te combineren met (online) bijeenkomsten kan elk teamlid zich optimaal voorbereiden. Zo stapt iedereen op hetzelfde niveau de bijeenkomst in. Dat geeft ruimte voor verdieping en het borgen van kennis en good practice in de dagelijkse praktijk.

In dit artikel uit Basisschoolmanagement laten we zien hoe je in vijf stappen met e-learning effectieve nascholing organiseert en koppelt aan de doelen van het schoolplan en de gekozen interventies van het Nationaal Programma Onderwijs.

Download het artikel in onze kennisbank

Bron: Bellinga, K. & Kokee, S. Flipt u al met uw team? Basisschoolmanagement nr. 5, 2021.

Nieuw! Cursus voor onderwijsassistenten over didactisch handelen

Met deze nieuwe cursus kunnen onderwijsassistenten hun didactisch handelen verder ontwikkelen. 

De ondersteunende rol van de onderwijsassistent is afhankelijk van de didactische aanpak van de leerkracht. Als je als onderwijsassistent begrijpt wat er gebeurt tijdens een instructieles en weet waarom de leerkracht voor een bepaalde aanpak gekozen heeft, is het voor de onderwijsassistent eenvoudiger om daarbij aan te sluiten als je zelfstandig met leerlingen aan de slag gaat. 

Met deze cursus over didactisch handelen ga je echt even de diepte in. Het is belangrijk om voldoende tijd te plannen, zodat je in alle rust de cursus kunt volgen. En dit kan op diverse momenten, want met e-learning hoef je cursus niet in één keer af te ronden. Verdeel je tijd dus gerust over meerdere dagen. 

Aan het eind van de cursus heb je goed inzicht in je eigen kwaliteiten met betrekking tot het gebruik van didactische principes. Je hebt handvatten gekregen die je kunt inzetten in je dagelijks handelen als onderwijsassistent. 

NPO Menukaart

In de NPO Menukaart is de inzet van onderwijsassistenten één van de mogelijke interventies. Onderzoek dat gericht was op onderwijsassistenten die leerlingen een-op-een of in groepjes begeleiden, laat een sterker positief effect zien van drie tot vijf maanden extra vooruitgang (leerwinst) voor de leerlingen.