Skip to content

Nieuw! Cursus over spel en begeleiding voor pedagogisch medewerkers

In 2021 publiceren we voor het eerst ook cursussen voor Pedagogisch medewerkers. De eerste cursus gaat over spel en begeleiding. Deze cursus over de ontwikkeling van jonge kinderen is zeker ook interessant voor leerkrachten van groep 1 en 2.

In deze cursus staan we stil bij het spel van jonge kinderen en de mogelijke begeleiding daarbij. We kijken naar wat spel is, hoe de ontwikkeling van het jonge kind verloopt en hoe jonge kinderen spel gebruiken om de wereld te leren ontdekken. We zoomen in op hoe je kinderen kunt begeleiden in het spel, ook wanneer het spel niet vanzelf ontstaat. En tot slot nemen we jouw groep onder de loep: met welke materialen lok jij spel uit bij kinderen?

Na het volgen van de cursus:

  • Heb je kennis van de spelniveaus van kinderen.
  • Weet je hoe je kinderen kunt begeleiden in het spel.
  • Weet je hoe je het spel van kinderen kunt verrijken.
  • Kun je ouders informeren over het nut en de noodzaak van spelen.