Skip to content

E-learning over uitdagend en functioneel taalonderwijs

Aan de slag met het taalonderwijs

Nieuw in de Lerarenacademie of jouw schoolacademie van E-learning Wizard: De cursus uitdagend en functioneel onderwijs behandelt in twee delen een unieke taaldidactiek. Als je begrijpt hoe kinderen taal ontwikkelen kun je daar je lessen op afstemmen.

Het uitgangspunt van de taaldidactiek die we in deze cursus bespreken is het taalgebruik waarmee de kinderen op school komen. De kinderen hebben zich dat taalgebruik eigen gemaakt door informeel leren. En vanuit die ervaringen kunnen ze stuk voor stuk actief aan de slag met de op dat moment bij hen passende leerdoelen.

In deze cursus leer je hoe kinderen aan de slag kunnen gaan op een manier die zij echt als oefenen kunnen ervaren, doordat de oefeningen verbonden zijn met hun voorkennis en zij tijdens de oefeningen die voorkennis toepassen. In de Verdieping geven we je nog wat meer aanknopingspunten voor het versterken van de samenhang tussen al die verworven kennis en vaardigheden.

In het tweede deel maak je kennis met meer achtergronden van ons taalgebruik en de onderlinge samenhang. Daarbij gaan we ook in op hoe je de taalontwikkeling van kinderen die thuis geen Nederlands spreken (NT2) kunt ondersteunen. De opgedane kennis kun je direct toepassen in jouw didactische aanpak van het taalonderwijs.

Met deze achtergrondkennis zul je de mogelijkheden om kinderen uit te dagen en passende ondersteuning te geven sneller herkennen, zodat het leerproces voortgang blijft vertonen.

Aan het eind van de cursus weet je door je opgedane kennis van die achtergronden wat deze didactiek die ontwikkeld is door Dolf Janson kan betekenen voor je leerlingen en welke gevolgen dit voor je praktijk kan hebben.

 

Dolf Janson

Deze e-learning is ontwikkeld door taal- en rekenexpert Dolf Janson. Vanuit Janson Advies ondersteunt Dolf basisscholen die de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van hun leerlingen tot uitgangspunt van hun dagelijks handelen willen maken.

Het gaat steeds om de samenhang tussen professionalisering en schoolontwikkeling, die als helften van een ritssluiting in elkaar moeten passen (zoals prof. Geert Kelchtermans uit Leuven dat ooit treffend beschreef).

Workshop

Klanten van E-learning Wizard met een eigen schoolacademie kunnen Dolf Janson uitnodigen voor een workshop. Wanneer het team zich op deze workshop voorbereidt door de e-learning te volgen, kun je tijdens de workshop samen de diepte in om samen stappen te zetten richting duurzaam beter taalonderwijs.