Cursussen

Nieuw! Cursus De zelfsturende leerling

Niet alleen de leerkracht is belangrijk voor het leren. Leerpsychologen zijn er steeds meer van overtuigd geraakt dat de leerling zelf óók een cruciale rol speelt in het onderwijsleerproces. Zo moet hij gemotiveerd zijn om met zijn leertaken te starten en vol te houden als het moeilijk wordt. Hiervoor is enige mate van zelfsturing en reflectie van belang.


Op veel scholen is zelfsturing al een relevant thema geworden. Zo laten leerkrachten hun leerlingen bijvoorbeeld met dag- en weektaken werken en mogen leerlingen ook zelf doelen stellen, criteria voor succes bepalen of hun werk nakijken. In het kader van het projecti Curriculum van de toekomst staat het thema eveneens hoog op de agenda.


Zelfsturing ontstaat niet vanzelf. Je hebt er een set goed onwikkelde (meta)cognitieve vaardigheden voor nodig. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen moeten kunnen reflecteren op hun eigen leergedrag (bijvoorbeeld hulp vragen, eigen doelen stellen). Dat is vest ingewikkeld, en je leert het pas na veel oefenen.


In deze e-learningcursus gaan we ons oriënteren op zelfsturing van leerlingen. Wat is het precies en wat levert het op?
Maar ook: wat kun je als leerkracht doen om de zelfsturing van leerlingen (van jongs af aan) te bevorderen?
Kijk voor meer informatie in de Lerarenacademie of de eigen schoolacademie van E-learning Wizard.