Cursussen

Nieuw! ‘MR: Basiskennis’

In deze cursus nemen we je stap voor stap mee in de rechten en plichten en taken als lid van de Medezeggenschapsraad.

Na het volgen van deze cursus heb je een goed inzicht in de rechten en plichten van de (G)MR en weet je wanneer je (gevraagd en ongevraagd) advies kunt geven. Je hebt handvatten aangereikt gekregen die je i kunt zetten bij je handelen als (G)MR-lid.

Na het volgen van de cursus:
  • Heb je inzicht in de formele en informele positie van de (G)MR.
  • Ken je de hoofdlijnen van de WMS.
  • Ken je het doel van het statuut en het reglement.
  • Ken je de instemmings- en adviesbevoegdheden.
  • Kun je de juiste vragen stellen om tot een goede oordeels- en besluitvorming te komen.

Deze cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over de MR of GMR.

Author


Sabine Kokee

E-learningspecialist