Skip to content

Kennisbank

Kennisbank

Artikel - Pak je rol

De schoolleider als facilitator voor leren van en met elkaar

Als schoolleider werk je continu aan duurzaam beter onderwijs. Je maakt een plan, stelt de ontwikkeldoelen vast en gaat samen met je team aan de slag. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van het onderwijs voor het grootste deel bepaald door wat de leraar doet in de klas. In welke mate heb jij daar invloed op?

Nóg beter onderwijs vandaag

Om het onderwijs te verbeteren zul je als onderwijsprofessional steeds weer in moeten spelen op ontwikkelingen en zelf ook ontwikkelingen in gang moeten zetten, en dat lukt alleen als je blijft leren. Als schoolleider is het onderdeel van je taak om dat leren te faciliteren: je zet in op leren van en met elkaar, werkt aan een lerende organisatie, een verbetercultuur, een professionele leergemeenschap… Hoe je het ook noemt en welke aanpak je ook kiest, hoe krijg je dat als schoolleider voor elkaar? In dit artikel laten we je zien hoe je dat aanpakt.

Dit artikel maakt deel uit van een serie van drie artikelen voor schoolleiders, geschreven door Edutrainers, SPEYK en E-learning Wizard. In deel 2 gaan we in op professionele leergemeenschappen en het organiseren van leren, en in deel 3 geven we inzicht in de randvoorwaarden, fundamenten, sturing en veiligheid die nodig zijn om een leven lang leren te faciliteren in deze digitale transformerende wereld.

Artikel - Flipt u al met uw team?

De inzet van e-learning voor effectieve nascholing

Flipping the classroom is een effectieve aanpak voor het organiseren van nascholing voor het team. Door e-learning te combineren met (online) bijeenkomsten kan elk teamlid zich optimaal voorbereiden. Zo stapt iedereen op hetzelfde niveau de bijeenkomst in. Dat geeft ruimte voor verdieping en het borgen van kennis en good practice in de dagelijkse praktijk.

In 5 stappen naar effectieve nascholing

In dit artikel laten we zien hoe je in vijf stappen met e-learning effectieve nascholing organiseert en koppelt aan de doelen van het schoolplan en de gekozen interventies van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Dit artikel is gepubliceerd in BSM nr. 5, 2021.

Handreiking Duurzaam beter onderwijs

E-learning die aansluit op de interventies van de NPO Menukaart

De kwaliteit van de leerkracht is de belangrijkste factor in het onderwijsproces van de leerling. Dat maakt dat het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van leerkrachten een van de meest effectieve interventies is.

Handig overzicht van alle interventies

In deze update (3 juni 2021) van onze Handreiking zetten we alle interventies uit de Menukaart van het NPO voor je op een rij. 

Deel 1: alle interventies én bijpassende e-learning

In Deel 1 staat een samenvatting van de informatie uit de NPO Menukaart, aangevuld met bij de interventie passende e-learningcursussen die je kunt inzetten voor de professionalisering van het team.

Deel 2: Professionalisering voor duurzaam beter onderwijs

In Deel 2 van deze Handreiking laten we je zien hoe je professionalisering kunt organiseren en inzetten ter ondersteuning van de interventies voor blijvend beter onderwijs.

Leidraad structurele onderwijsverbetering

Onderzoekscyclus voor de Professionele Leergemeenschap (PLG)

In al onze e-learning vind je op de laatste pagina van de cursus onze Leidraad structurele onderwijsverbetering. Deze Leidraad geeft een aanzet om het onderwijs binnen jullie school op structurele wijze te verbeteren. In een optimale situatie werken leerkrachten samen aan de onderzoeksvragen en de daaruit voortvloeiende onderwijsverbetering. Dit wordt ook wel een professionele leergemeenschap (PLG) genoemd. 

Deze manier van samen werken aan duurzaam beter onderwijs kun je goed inzetten als je aan de slag gaat met de interventies van de NPO Menukaart. Gebruik de e-learning als bron om je kennis over de interventies op te vergroten.

Werk op een systematische en onderzoeksmatige
manier aan duurzaam beter onderwijs.

Tip! Wil je meer weten over het werken in een PLG? Volg dan een van de volgende cursussen in de Lerarenacademie of jullie eigen schoolacademie van E-learning Wizard:

  • Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)
  • Verbeteren van instructiegedrag met de Leidraad Structurele onderwijsverbetering

N.B. Scholen met een eigen schoolacademie van E-learning Wizard kunnen een gratis teamworkshop aanvragen over het werken in een PLG. Bel de helpdesk: 0596 – 85 54 51.

Professionaliseren voor blijvend beter onderwijs

Zet de extra gelden in voor interventies met een duurzaam effect

Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt in twee en een half jaar tijd € 8,5 miljard extra geïnvesteerd in het onderwijs om verdere vertraging en achterstanden van leerlingen te voorkomen en om opgelopen vertraging en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. Daarbij horen maatregelen om ervoor te zorgen dat interventies duurzaam effect hebben. In dit artikel zetten we mogelijke interventies op een rij en zoomen we in op het effect van professionalisering van leraren.

‘Na 20 jaar dalen de pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren.’

Dit artikel is gepubliceerd in PO Management in april 2021.