Skip to content

Kennisbank

Kennisbank

Handreiking Duurzaam beter onderwijs

E-learning die aansluit op de interventies van de NPO Menukaart

De kwaliteit van de leerkracht is de belangrijkste factor in het onderwijsproces van de leerling. Dat maakt dat het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van leerkrachten een van de meest effectieve interventies is.

Handig overzicht van alle interventies

In deze update (3 juni 2021) van onze Handreiking zetten we alle interventies uit de Menukaart van het NPO voor je op een rij. 

Deel 1: alle interventies én bijpassende e-learning

In Deel 1 staat een samenvatting van de informatie uit de NPO Menukaart, aangevuld met bij de interventie passende e-learningcursussen die je kunt inzetten voor de professionalisering van het team.

Deel 2: Professionalisering voor duurzaam beter onderwijs

In Deel 2 van deze Handreiking laten we je zien hoe je professionalisering kunt organiseren en inzetten ter ondersteuning van de interventies voor blijvend beter onderwijs.

Leidraad structurele onderwijsverbetering

Onderzoekscyclus voor de Professionele Leergemeenschap (PLG)

In al onze e-learning vind je op de laatste pagina van de cursus onze Leidraad structurele onderwijsverbetering. Deze Leidraad geeft een aanzet om het onderwijs binnen jullie school op structurele wijze te verbeteren. In een optimale situatie werken leerkrachten samen aan de onderzoeksvragen en de daaruit voortvloeiende onderwijsverbetering. Dit wordt ook wel een professionele leergemeenschap (PLG) genoemd. 

Deze manier van samen werken aan duurzaam beter onderwijs kun je goed inzetten als je aan de slag gaat met de interventies van de NPO Menukaart. Gebruik de e-learning als bron om je kennis over de interventies op te vergroten.

Werk op een systematische en onderzoeksmatige
manier aan duurzaam beter onderwijs.

Tip! Wil je meer weten over het werken in een PLG? Volg dan een van de volgende cursussen in de Lerarenacademie of jullie eigen schoolacademie van E-learning Wizard:

  • Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)
  • Verbeteren van instructiegedrag met de Leidraad Structurele onderwijsverbetering

N.B. Scholen met een eigen schoolacademie van E-learning Wizard kunnen een gratis teamworkshop aanvragen over het werken in een PLG. Bel de helpdesk: 0596 – 85 54 51.

Professionaliseren voor blijvend beter onderwijs

Zet de extra gelden in voor interventies met een duurzaam effect

Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt in twee en een half jaar tijd € 8,5 miljard extra geïnvesteerd in het onderwijs om verdere vertraging en achterstanden van leerlingen te voorkomen en om opgelopen vertraging en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. Daarbij horen maatregelen om ervoor te zorgen dat interventies duurzaam effect hebben. In dit artikel zetten we mogelijke interventies op een rij en zoomen we in op het effect van professionalisering van leraren.

‘Na 20 jaar dalen de pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren.’

Dit artikel is gepubliceerd in PO Management in april 2021.