Skip to content

FAQ

Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij?
Je kunt ons ook bellen op 0596 – 85 54 51 of een mail sturen naar info@e-learningwizard.nl.
We helpen je graag!

Bij E-learning Wizard kun je kiezen voor een individueel abonnement of een teamabonnement.

LERARENACADEMIE: Individueel abonnement

Kijk voor het afsluiten van een individueel abonnement op de Lerarenacademie.

 • 3 maanden proefabonnement: € 25,-
  Met een proefabonnement heb je drie maanden onbeperkt toegang tot de cursussen voor leerkrachten en het basispakket leerblokken van Edutrainers. 
 • 12 maanden jaarabonnement: € 150,-
  Met een jaarabonnement heb je twaalf maanden onbeperkt toegang tot de cursussen voor leerkrachten, het basispakket leerblokken Edutrainers, de PO-cursussen van de Augeo Foundation rondom het thema kindermishandeling en de cursussen voor intern begeleiders.

E-learning Wizard: Een eigen online academie

Kijk voor uitgebreide informatie over de tarieven op deze pagina.

 • Strippenkaart: vanaf € 95,- p.p./jr.
  Met een Strippenkaart kunnen alle medewerkers alle cursussen bekijken (bibliotheekfunctie) en gemiddeld 1 cursus per persoon volgen en afronden met een certificaat.
 • Bij de Strippenkaart van € 99,- pp./jr. zijn de leerblokken digitale vaardigheden van Edutrainers inbegrepen. 
 • All-in abonnement: vanaf € 150,- p.p./jr.
  Met het All-in abonnement kunnen alle medewerkers onbeperkt e-learning bekijken, volgen en afronden. Én je krijgt een fullservicepakket ondersteuning met o.a. teamworkshops en begeleiding door onze adviseur Leren & Ontwikkelen.
 • Bij het All-in abonnement van € 199,- p.p./jr. zijn de leerblokken digitale vaardigheden van Edutrainers inbegrepen.

Download de tariefkaart

Bij E-learning Wizard kun je kiezen voor een individueel abonnement of een teamabonnement.

LERARENACADEMIE: Individueel abonnement

 • Een individueel abonnement sluit je af op de website van de  Lerarenacademie.
 • Je betaalt de kosten van het abonnement met iDeal.
 • Na het betalen van het abonnement heb je direct toegang tot de e-learning die hoort bij het gekozen abonnement.

E-learning Wizard: Een eigen online academie

 • Voor een abonnement met een eigen online academie sluit je een contract met E-learning Wizard.
 • We maken voor jouw school of scholengroep een eigen online academie. Dit duurt ca. 2 à 3 weken.
 • Na ontvangst van de gegevens van alle deelnemers aan de eigen online academie duurt het ca. 1 week voordat alle medewerkers toegang hebben.
 • We maken afspraken over de introductie van de eigen online academie in het team en ondersteunen je daarbij. 
 • We spreken ook de datum af waarop alle medewerkers een uitnodiging met informatie over de eigen online academie ontvangen. Vanaf dat moment hebben alle medewerkers toegang tot de eigen online academie.
 • Natuurlijk is het ook mogelijk om een koppeling te maken met jullie administratiesysteem voor het automatisch uitwisselen van deelnemersgegevens.

Bij E-learning Wizard kun je kiezen voor een individueel abonnement of een teamabonnement.

LERARENACADEMIE: Individueel abonnement

 • Als je niets doet, stopt je abonnement automatisch.
 • Je sluit een individueel abonnement af voor 3 maanden (proefabonnement) of 12 maanden (jaarabonnement).
 • Twee weken voor afloop van het abonnement ontvang je een mail met de vraag of je het abonnement wilt verlengen. Vijf dagen voor afloop van je abonnement ontvang je nog een reminder.

E-learning Wizard: Een eigen online academie

 • Voor een abonnement met een eigen online academie sluit je een contract met E-learning Wizard.
 • In het contract staat de opzegtermijn van het abonnement vermeld en de wijze van opzegging.

Al onze cursussen zijn in principe HBO+. Daarvoor worden de NVAO-normen gehanteerd, met dien verstande dat er geen contacturen zijn met docenten.

Veel cursussen zijn ten tijde van het Lerarenregister* onafhankelijk gevalideerd door de toetsingscommissie. Dit betreft de meeste cursussen op het gebied van pedagogische en didactische vaardigheden, 21e eeuwse vaardigheden en een groot aantal cursussen op het gebied van passend onderwijs en verdieping.

Momenteel worden cursussen beoordeeld op inhoud door een team van wetenschappers (onderwijskundigen of specialisten), die veelal vanuit de praktijk van onderwijsadviesbureaus werken. Zij zijn daarmee gekwalificeerd als beoordelaar voor opleidingsinstituten als de onze.

* Het Lerarenregister is opgegaan in het Lerarenportfolio. Dit nieuwe register valideert cursussen niet, maar dient onze cursussen wel een nummer toe waarmee je jouw behaalde certificaten eenvoudig kunt registreren in Registerleraar. Je vindt dit nummer op je certificaat.

Bekijk voor meer informatie over het Lerarenportfolio op de website van de Rijksoverheid Lerarenportfolio.nl.

We publiceren elke schoolmaand minimaal 1 nieuwe cursus. Daarnaast worden onze cursussen regelmatig vernieuwd zodat ze altijd actueel zijn.

Je vindt de nieuwste cursussen in de rij ‘Nieuw’ op de homepage van jouw academie.

Doelgroep

In de academie staan cursussen voor:

 • Leerkrachten
 • Onderwijsassistenten (vanaf 2021)
 • Intern begeleiders
 • Pedagogisch medewerkers (vanaf 2021)
 • Schoolleiders
 • MR-leden

Daarnaast zijn veel cursussen ook voor andere medewerkers van een school interessant. Bijvoorbeeld de cursussen over ICT en professionele ontwikkeling.

Cursusduur

In de academie staan verschillende soorten cursussen:

 • De cursussen voor leerkrachten duren gemiddeld 4 uur en sluiten af met een eindtoets
 • De cursussen voor intern begeleiders duren gemiddeld 8 uur en sluiten af met een eindtoets.
 • De cursussen voor schoolleiders duren gemiddeld 12 uur en sluiten af met een eindopdracht die je instuurt voor feedback.
 • Een ‘Notendop’ duurt gemiddeld 2 uur en sluit af met een eindtoets.
 • Een podcast kun je beluisteren. Als je ook de achtergrondinformatie leest duurt dat gemiddeld 1 uur.
 • De leerblokken van Edutrainers over ICT duren gemiddeld 15 tot 30 minuten.
 • De cursussen van Augeo over sociale veiligheid en kindermishandeling duren gemiddeld 1 tot 2 uur.

Uitbreiding en vernieuwing

Elke schoolmaand publiceren we een nieuwe cursus. Dus er komt steeds meer bij! Je vindt deze cursussen in de rij ‘Nieuw’ op de homepage.

Daarnaast actualiseren we maandelijks bestaande cursussen met nieuwe inzichten en op basis van de feedback die we krijgen. Cursussen die compleet vernieuwd zijn, zijn herkenbaar aan het vignet ‘herzien’.

Ook worden cursussen steeds verder verbeterd aan de hand van de feedback die we van de deelnemers ontvangen. Daarom vragen we je om na het afronden van een cursus het evaluatieformulier in te vullen. Zo zorgen we samen voor nóg betere cursussen.

Alle cursussen voor leerkrachten zijn geschikt voor alle leerkrachten, ongeacht de groep. Maar sommige onderwerpen vragen om een specifieke cursus voor het kleuteronderwijs. Daar hebben we bijvoorbeeld de volgende cursussen voor:

 • Lesgeven op afstand aan kleuters en start scholen
 • Directe instructie voor kleuters

Tip! Kijk ook eens naar de cursussen voor pedagogisch medewerkers

De cursussen voor pedagogisch medewerkers gaan grotendeels over de ontwikkeling van het jonge kind en zijn dus mogelijk ook interessant voor jou als kleuterleerkracht. Er zijn bijvoorbeeld cursussen over spel en begeleiding, taalverwerving en woordenschatontwikkeling en rekenontwikkeling.

Lesvideo’s uit de onderbouw

In o.a. de volgende cursussen staat een lesvideo uit de onderbouw:

 • Feedback geven op leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Het zelfvertrouwen van je leerlingen bevorderen
 • Een uitdagende leeromgeving
 • Leerlingen kennis laten toepassen in andere situaties
 • Je taalgebruik afstemmen op de leerlingen
 • Leerlingen de verantwoordelijkheid geven voor de organisatie van hun leerproces

Al onze cursussen worden volgens de NVAO-normen beoordeeld in studiebelasting. Het kan zijn dat een ervaren leerkracht of een leerkracht met veel voorkennis sneller door de cursusstof gaat dan de aangegeven studiebelasting. Maar als je alle onderdelen volgt en de opdrachten uitvoert, dan is de opgegeven tijdsduur representatief.

Dat staat los van de mogelijkheid om na de cursus aan de slag te gaan met onderzoekend leren, waarbij je zelf (of in een leer/werkgroep) het onderwerp verder gaat uitdiepen aan de hand van ‘de leidraad structurele onderwijsverbetering’.  

Tip! Download de Leidraad structurele onderwijsverbetering in onze kennisbank

De Leidraad structurele onderwijsverbetering is een stappenplan voor onderzoekend leren en is te vinden als download in vrijwel elke e-learningcursus. Een voorbeeld van deze aanpak staat in de e-learningcursus ‘Werken in een Professionele Leergemeenschap (PLG)’.

 • In het jaar 2022 zijn of worden 250 cursussen gepubliceerd in onze academies.
 • Dat zijn meer dan 825 studie-uren
 • We publiceren elke schoolmaand minimaal 1 nieuwe cursus. 
 • Op onze pagina Tarieven kun je het meest actuele cursusoverzicht downloaden.

Hoe lang je met de gehele cursus bezig bent (of met een onderdeel) verschilt per deelnemer. Hoe snel lees je, hoeveel tijd stop je in de verdieping, reflectie- of praktijkopdrachten? Daarom geven we wel een indicatie voor de tijd (volgens de NVAO normering), die het je kost om de héle cursus door te nemen, maar niet per onderdeel.

Ben je wat langer bezig dan je dacht, dan heb je met e-learning altijd de mogelijkheid om op een ander moment de cursus te vervolgen.

We werken met een doordachte didactische opbouw van de cursusinhoud. De downloads staan altijd in relatie tot hetgeen we in de cursus of op een pagina behandelen Door ze in een aparte lijst te zetten halen we ze uit de context. Vandaar dat we er niet voor kiezen om een apart overzicht op te nemen. Het is immers de bedoeling de downloads te bekijken of door te nemen op een specifiek punt in de cursus.

 • Je kunt een hertoets aanvragen bij de helpdesk.
  • Telefoon: 0596 – 85 54 51
  • E-mail: info@e-learningwizard.nl
 • De meeste cursussen sluiten af met een eindtoets met meerkeuzevragen.
 • Bij een voldoende resultaat op de eindtoets ontvang je een certificaat dat voor je wordt bewaard in ‘Mijn dossier’. 
 • Bij een onvoldoende resultaat op de eindtoets ontvang je een bewijs van deelname dat voor je wordt bewaard in ‘Mijn dossier’. 
 • Het is mogelijk om één keer een hertoets te doen.

Termen die nog relatief nieuw zijn in het onderwijs leggen we altijd uit, maar we gaan er wel vanuit dat de cursist een relevante onderwijsopleiding heeft afgerond en dus bekend is met de gebruikelijke vaktermen. We leggen ‘nieuwe’ terminologie dan het liefst uit op de plek waar we die termen voor het eerst gebruiken in de cursus. Zo blijf je in de flow. Een aparte woordenlijst haalt je ‘uit’ de cursus, en dat willen we vermijden.

Afkortingen vermijden we zoveel mogelijk en gebruiken we het liefst helemaal niet.

Jazeker! Wat opvalt in de NPO Menukaart is dat het succes van veel interventies afhangt van de kwaliteit van de leerkracht en dan met name van de kwaliteit van de afstemming op de specifieke behoeften van de leerling. Leerkrachten verschillen en zij zullen zich naar eigen inzicht willen scholen in bijvoorbeeld pedagogische, didactische of ICT-vaardigheden. Daarnaast zal de school teamscholing organiseren bij de gekozen interventies.

Handreiking met overzicht interventies en bijpassende e-learningcursussen

Wij hebben een handreiking gemaakt met daarin een overzicht van alle interventies en de bijpassende e-learningcursussen uit onze academie. Daarin lees je ook hoe je professionalisering op school organiseert en ondersteunt met e-learning voor duurzaam beter onderwijs.

Download de Handreiking in onze Kennisbank

In deze Handreiking Duurzaam beter onderwijs zie je precies welke e-learning past bij de door jullie gekozen interventies. 

Tip! Snel weten welke cursussen je kunt volgen als je aan de slag gaat met een van de interventies? Kijk dan op onze webpagina over het NPO.

We doen allemaal steeds meer met onze mobiele telefoon. Er zijn ook zeker zaken die je met je mobiel in de hand kunt leren. Denk maar aan het bekijken van een instructiefilmpje over hoe je de Billy kast van IKEA in elkaar zet. Maar het volgen van een cursus is net wat anders. Dan zit de schermgrootte het actieve leerproces in de weg. Overigens kun je onze cursussen prima volgen op een iPad of andere tablet vanaf 10 inch.

Het volgen van een cursus (vaak zo’n 2 tot 4 uur studietijd) vraagt concentratie en inlevingsvermogen. Je hebt overzicht nodig, wilt zoeken in het materiaal, wellicht meerdere schermen openzetten, filmpjes bekijken en daar vragen over beantwoorden, reflectievragen uitwerken, aantekeningen maken of een artikel lezen. Dat lukt allemaal niet met alleen een mobiele telefoon in de hand. Vandaar dat onze cursussen het best te volgen zijn op een ‘groot’ scherm, dus op een tablet of computer.

Op een telefoon kun je wel onze podcasts beluisteren. Maar verder kun je op een telefoon hooguit micro-learning realiseren. Bijvoorbeeld een korte (video)uitleg en waar je vragen over beantwoordt. Dat levert een lineaire didactiek op. En dat vinden wij te mager voor een verfijnde didactiek en leerproces op HBO+ niveau. Wij willen jouw leerproces niet door een klein scherm laten beperken.

Voor onze cursussen zul je de nodige aandacht en tijd moeten inruimen. Je volgt ze in een actieve houding en met een ‘groot’ scherm. Zo schep je voor jezelf de voorwaarden om te komen tot écht leren.

Tot slot nog een tip. Je hoeft een e-learningcursus niet in één keer in zijn geheel te volgen. Dat kun je ook spreiden over meerdere dagen. Dan is het wellicht makkelijker te plannen.

Ja, wij zijn medestander van het Privacyconvenant Onderwijs. 

Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy

Het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen.

Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Regie bij de school

Bij de afspraken staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met aanbieders. Een school staat hier niet alleen in. De partijen bij het convenant hebben een gemeenschappelijke en gedeelde zorg om de school in staat te stellen deze verantwoordelijkheid vorm te geven.

De afspraken in de praktijk

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Aanbieders tekenen individueel het convenant en passen de afspraken toe in hun verwerkersovereenkomsten met scholen. Hiervoor kunnen zij de model verwerkersovereenkomst gebruiken.

Reglement bij het convenant

Om goed om te kunnen gaan met de afspraken in het convenant heeft Edu-K afspraken gemaakt over governance, besluitvorming, bevoegdheden, kosten, procedurele afspraken, en wijziging van het convenant. Deze afspraken zijn opgenomen in het reglement bij het privacyconvenant.

Medestander

Het convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy is alleen van toepassing op leveranciers van leermiddelen en schooladministratiesystemen waarin persoonsgegevens van leerlingen en studenten worden verwerkt. Gelukkig zijn er naast deze doelgroep nog veel meer partijen die goede afspraken met scholen willen maken over het gebruik van persoonsgegevens. Voor deze groep zijn de letterlijke teksten van het convenant en de model verwerkersovereenkomst niet van toepassing, maar zij willen wel graag handelen naar de uitgangspunten van het convenant. Deze groep noemen we de ‘medestanders’.

E-learning Wizard

E-learning Wizard is medestander van het convenant. Hoewel wij geen deelnemer zijn aan het convenant, geven we met onze bedrijfsnaam in het overzicht van medestanders aan dat we handelen naar de uitgangspunten van het convenant en hierop aangesproken kunnen worden. We zullen – als we de rol hebben van verwerker – gebruik maken van de algemene verwerkersovereenkomst onderwijs. De initiatiefnemers van het privacyconvenant zijn niet verantwoordelijk voor de naleving hiervan, u kunt ons wel zelf aanspreken.

Partners van E-learning Wizard

E-learning Wizard werkt samen met de Augeo Academy en Edutrainers. Hun aanbod e-learning is opgenomen in onze e-learningacademies. Zowel Augeo Academy als Edutrainers zijn medestander van het convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy.

Register medestanders bekijken

 

In de academie kun je via de knop ‘Mijn profiel’ je profiel aanpassen en aanvullen. Als je dat doet wordt jouw profiel getoond via het menu-onderdeel ‘Collega’s’. Je profiel bevat standaard de volgende gegevens:

 • Jouw naam
 • Bestuur
 • School
 • Functie
 • E-mailadres

Het profiel bevat dus geen gegevens die binnen de schoolorganisatie niet al bekend zijn. Het is daarmee géén inbreuk op de privacy. Dit zijn gegevens die relevant zijn voor het uitoefenen van je beroep. Bovendien is je profiel niet openbaar, het is alleen te zien voor collega’s die ook toegang hebben tot jouw academie.

Je hoeft het profiel echter niet te activeren om de e-learning te kunnen volgen!!!

Met een profiel kunnen collega’s je vinden. Zo kun je elkaar helpen, vragen stellen en kennis delen.

Voor de zorgvuldigheid vragen we in de academie om jouw persoonlijke toestemming om je profiel ook aan anderen te tonen die toegang hebben tot jullie academie. Als je klikt op ‘Mijn profiel’ krijg je het volgende pop-upscherm te zien:

Pas als je op JA klikt wordt jouw profiel getoond via het menu-onderdeel ‘Collega’s’. Je kunt dan je eigen profiel bekijken, aanpassen en aanvullen.

Als je jouw profiel niet wil activeren door op ‘ja’ te klikken, is dat geen punt wat ons betreft. Binnen jouw organisatie kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt over het kennisdelen met andere teams c.q. scholen. Informeer bij je leidinggevende of dat bij jullie op school wellicht het geval is.

Aanvulling op je profiel

In het profiel mág je extra informatie toevoegen, zoals:

 • Geeft les aan…
 • Specialismen
 • Interesses
 • Testimonials die je aan anderen geeft (die deze overigens zelf mag accepteren of weigeren)

Geen van deze gegevens zijn verplicht. Jullie kunnen hier binnen het team of bovenschools afspraken over maken.

Binnen jullie eigen academie kun je dus kennis met elkaar delen en elkaar helpen. Dat is niet zichtbaar voor derden.

Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens op een veilige manier worden bewerkt door organisaties die ict-diensten leveren in het onderwijs. Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties dit aantoonbaar kunnen maken.

Het Certificeringsschema is gerelateerd aan de Edukoppeling Transactiestandaard. Waar Edukoppeling gaat over de verbinding tussen organisaties, gaat het Certificeringsschema over informatiebeveiliging en privacy bínnen die organisaties. Dit certificeringsschema wordt door alle onderwijssectoren onderschreven. E-learning Wizard voldoet aan dit certificeringsschema.

 • Mailchimp voldoet in technisch opzicht aan de AVR (GDPR) voorwaarden via het Data Processing Addendum (DPA) en de EU Standard Contractual Clauses (SCC).
 • Mailchimp heeft zich ten doel gesteld gegevens op te slaan in Europese datacenters. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.
 • Wij hechten bijzonder aan veiligheid en stabiliteit en onderzoeken of er Europese marketingplatforms zijn die zich kunnen meten met de capaciteit, kwaliteit en know-how van een groot platform als Mailchimp.
 • De onderzoekstermijn loopt tot eind 2022.

In onze verwerkersovereenkomst die we tekenen als onderdeel van een contract met een school(bestuur) staat dat onze servers in Europa staan. Hiermee bedoelen we de EER, de Europese Economische Ruimte. Om precies te zijn: deze servers staan gewoon in Amsterdam bij Trans IP.

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact op met onze helpdesk.

Telefoonnummer helpdesk

0596 - 85 54 51

E-mail helpdesk

info@e-learningwizard.nl