Skip to content

Augeo e-learning voor onderwijs en kinderopvang

Augeo e-learning

Samen sterk tegen kindermishandeling
Voortaan staat in jouw academie van E-learning Wizard alle e-learning uit de Augeo Academy voor het onderwijs èn de kinderopvang.

Nu steeds meer scholen IKC worden hebben we het aanbod e-learning van de Augeo Foundation in de academies van onze klanten uitgebreid met alle cursussen voor de kinderopvang. Daarnaast bieden we natuurlijk ook e-learning voor pedagogisch medewerkers.

Nog altijd zijn in Nederland honderdduizenden kinderen slachtoffer van geweld, misbruik en verwaarlozing. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om daar wat aan te doen. Daarom bieden we al onze klanten al jarenlang toegang tot de e-learning van de Augeo Academy voor het onderwijs. En nu dus ook tot hun e-learning voor de kinderopvang, zoals bijvoorbeeld over de Meldcode Kindermishandeling. En ja, dat zit gewoon in de prijs inbegrepen.

"We dragen de doelen van de Augeo Foundation een warm hart toe en stellen daarom al hun e-learning gratis beschikbaar aan onze klanten."

Augeo Foundation

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom zetten zij zich in voor het versterken van professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.

Als particuliere stichting zet Augeo zich in voor een veilig thuis voor ieder kind. Dit doen ze niet alleen door deskundigheidsbevordering, maar ook door onderzoek, beleidsadvies, veerkracht-projecten en een Jongerentaskforce. Bij dit alles is het doel dat mishandelde kinderen vaker gezien, gehoord en gesteund worden.

E-learningcursussen

De e-learning uit de Augeo Academy voor het primair onderwijs en de kinderopvang is nu ook beschikbaar voor alle klanten van E-learning Wizard met een eigen academie. De e-learning voor het primair onderwijs zat al in ons aanbod, maar vanaf mei 2022 staat dus ook alle e-learning voor de kinderopvang in jullie eigen academie. Dan gaat het om de volgende cursussen:

Primair onderwijs:

 • Communiceren over geweld (1 uur)
 • Cyberpesten (2 uur)
 • Gespreksoefeningen met kinderen of ouders (2,5 uur)
 • Grensoverschrijdend gedrag door een professional (1 uur)
 • Huwelijksdwang (3 uur)
 • Kind Centraal: Hoe betrek je het kind zelf (1,5 uur)
 •  Langetermijngevolgen van kindermishandeling (1 uur)
 • Meldcode kindermishandeling:
  • Werken met een meldcode leerkrachten (3 uur)
  • Werken met een meldcode intern begeleiders (3 uur)
  • Herhaling werken met een meldcode (1 uur)
  • Implementeren van de meldcode (1 – 3 uur)
 • Sociale veiligheid en alles wat je wilt weten over pesten (3 uur)
 • Steun bieden aan vluchtelingenkinderen (3 uur)
 • Steun bieden in de klas (2 uur)

Kinderopvang:

 • Communiceren over geweld (1 uur)
 • Gespreksoefeningen met kinderen of ouders (2,5 uur)
 • Grensoverschrijdend gedrag door een professional (1 uur)
 • Kind Centraal: Hoe betrek je het kind zelf? (1,5 uur)
 • Langetermijngevolgen van kindermishandeling (1 uur)
 • Meldcode kindermishandeling:
  • Kindcheck (0,5 uur)
  • Werken met een meldcode Gastouders (2 uur)
  • Werken met een meldcode Kinderopvang (2,5 uur)
  • Herhaling werken met een meldcode (1 uur)
  • Implementeren van de meldcode (1 – 3 uur)
 • Sociale veiligheid: 5 modules (1,25 uur)