Kennisbank: Nóg beter onderwijs vandaag

In het najaar van 2021 publiceren SPEYK, Edutrainers en E-learning Wizard samen een serie artikelen voor schoolleiders met als thema ‘Nóg beter onderwijs vandaag’.

Nóg beter onderwijs vandaag

In het eerste artikel Pak je rol! De schoolleider als facilitator voor leren van en met elkaar laten we zien hoe je als schoolleider je rol kunt pakken als facilitator voor het leren van en met elkaar. Immers, alles wat je doet als schoolleider heeft direct invloed op het werk van de leraar in de klas en dus op de kwaliteit van het onderwijs. 

In het tweede artikel De professionele leer- en werkgemeenschap (PLG) Zo doe je dat en dit heb je nodig laten we je zien hoe je door inzet van PLG’s een lerende organisatie met een sterke verbetercultuur kunt ontwikkelen. We gebruiken de digitale transformatie als casus voor het laten zien hoe je werken in een PLG kunt inzetten voor het organiseren van een continue verbetercultuur en duurzaam beter onderwijs.

In het derde artikel Duurzaam en veilig digitaal onderwijs en leren. Het fundament, beveiliging, sturing (governance) en privacy laten we zien hoe je digitaal kunt blijven groeien en verbeteren voor het beste onderwijs aan de leerlingen van vandaag én morgen. Om dat goed te doen heb je een veilig en toekomstgericht technologisch fundament nodig. In dit artikel laten we zien hoe je daar (als schoolleider) de regie op pakt. 

Je kunt alle artikelen gratis downloaden in onze Kennisbank.

Nóg Beter Onderwijs Vandaag is een initiatief van Edutrainers & SPEYK. Samen met relevante onderwijspartners, zoals E-learning Wizard, werken wij vanuit onze intrinsieke motivatie: nóg beter onderwijs voor ieder kind! Wij geloven dat co-creëren met ieders specialisme, elkaar aanvullen en kennis delen leidt tot waardevolle inzichten en daadkracht op scholen, binnen besturen en eenieder die zich daarbinnen beweegt.

Door schoolleiding te inspireren, iedereen op school onderling te verbinden en daadwerkelijk actie te ondernemen op de onderdelen waar jij als school het verschil gaat maken, willen we samen werken aan het verbeteren van het onderwijs. Samen impact maken met technologie, strategisch advies en aandacht voor skills. Digitaal een leven lang leren!

Flipt u al met uw team?

DE INZET VAN E-LEARNING VOOR EFFECTIEVE NASCHOLING – 

Flipping the classroom is een effectieve aanpak voor het organiseren van nascholing voor het team. Door e-learning te combineren met (online) bijeenkomsten kan elk teamlid zich optimaal voorbereiden. Zo stapt iedereen op hetzelfde niveau de bijeenkomst in. Dat geeft ruimte voor verdieping en het borgen van kennis en good practice in de dagelijkse praktijk.

In dit artikel uit Basisschoolmanagement laten we zien hoe je in vijf stappen met e-learning effectieve nascholing organiseert en koppelt aan de doelen van het schoolplan en de gekozen interventies van het Nationaal Programma Onderwijs.

Download het artikel in onze kennisbank

Bron: Bellinga, K. & Kokee, S. Flipt u al met uw team? Basisschoolmanagement nr. 5, 2021.