Nieuw! Welbevinden & Betrokkenheid

E-learning voor pedagogisch medewerkers  
Elke schoolmaand publiceren we minimaal 1 nieuwe e-learningcursus in jouw eigen academie van E-learning Wizard. Nieuw in juni (2022) is de cursus over Welbevinden & Betrokkenheid. 

Nu steeds meer scholen IKC worden hebben we het aanbod in de academies van onze klanten uitgebreid met e-learningcursussen voor pedagogisch medewerkers. Deze nieuwe cursus richt zich ook op deze doelgroep, maar is zeker ook interessant voor kleuterleerkrachten.

De cursus ‘Welbevinden & Betrokkenheid’ bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: De basis
 • Deel 2: De interventies

In Deel 1 leer je onder andere hoe je het welzijn en de betrokkenheid van kinderen in kaart kunt brengen. Je leert welke factoren dit beïnvloeden en welke interactievaardigheden je kunt inzetten om het welzijn en de betrokkenheid van kinderen te vergroten.

In Deel 2 gaan we dieper in op de interventies die je kunt doen om het welzijn en de betrokkenheid van kinderen te vergroten. We zoom in op je groepsmanagement en het beoogde groepsklimaat en leren je hoe je ouders kunt betrekken bij het welzijn van hun kind en waarom zij voor jou een belangrijke bron van informatie zijn.

Augeo e-learning voor onderwijs en kinderopvang

Augeo e-learning
Augeo e-learning

Samen sterk tegen kindermishandeling
Voortaan staat in jouw academie van E-learning Wizard alle e-learning uit de Augeo Academy voor het onderwijs èn de kinderopvang.

Nu steeds meer scholen IKC worden hebben we het aanbod e-learning van de Augeo Foundation in de academies van onze klanten uitgebreid met alle cursussen voor de kinderopvang. Daarnaast bieden we natuurlijk ook e-learning voor pedagogisch medewerkers.

Nog altijd zijn in Nederland honderdduizenden kinderen slachtoffer van geweld, misbruik en verwaarlozing. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om daar wat aan te doen. Daarom bieden we al onze klanten al jarenlang toegang tot de e-learning van de Augeo Academy voor het onderwijs. En nu dus ook tot hun e-learning voor de kinderopvang, zoals bijvoorbeeld over de Meldcode Kindermishandeling. En ja, dat zit gewoon in de prijs inbegrepen.

"We dragen de doelen van de Augeo Foundation een warm hart toe en stellen daarom al hun e-learning gratis beschikbaar aan onze klanten."

Augeo Foundation

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom zetten zij zich in voor het versterken van professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.

Als particuliere stichting zet Augeo zich in voor een veilig thuis voor ieder kind. Dit doen ze niet alleen door deskundigheidsbevordering, maar ook door onderzoek, beleidsadvies, veerkracht-projecten en een Jongerentaskforce. Bij dit alles is het doel dat mishandelde kinderen vaker gezien, gehoord en gesteund worden.

E-learningcursussen

De e-learning uit de Augeo Academy voor het primair onderwijs en de kinderopvang is nu ook beschikbaar voor alle klanten van E-learning Wizard met een eigen academie. De e-learning voor het primair onderwijs zat al in ons aanbod, maar vanaf mei 2022 staat dus ook alle e-learning voor de kinderopvang in jullie eigen academie. Dan gaat het om de volgende cursussen:

Primair onderwijs:

 • Communiceren over geweld (1 uur)
 • Cyberpesten (2 uur)
 • Gespreksoefeningen met kinderen of ouders (2,5 uur)
 • Grensoverschrijdend gedrag door een professional (1 uur)
 • Huwelijksdwang (3 uur)
 • Kind Centraal: Hoe betrek je het kind zelf (1,5 uur)
 •  Langetermijngevolgen van kindermishandeling (1 uur)
 • Meldcode kindermishandeling:
  • Werken met een meldcode leerkrachten (3 uur)
  • Werken met een meldcode intern begeleiders (3 uur)
  • Herhaling werken met een meldcode (1 uur)
  • Implementeren van de meldcode (1 – 3 uur)
 • Sociale veiligheid en alles wat je wilt weten over pesten (3 uur)
 • Steun bieden aan vluchtelingenkinderen (3 uur)
 • Steun bieden in de klas (2 uur)

Kinderopvang:

 • Communiceren over geweld (1 uur)
 • Gespreksoefeningen met kinderen of ouders (2,5 uur)
 • Grensoverschrijdend gedrag door een professional (1 uur)
 • Kind Centraal: Hoe betrek je het kind zelf? (1,5 uur)
 • Langetermijngevolgen van kindermishandeling (1 uur)
 • Meldcode kindermishandeling:
  • Kindcheck (0,5 uur)
  • Werken met een meldcode Gastouders (2 uur)
  • Werken met een meldcode Kinderopvang (2,5 uur)
  • Herhaling werken met een meldcode (1 uur)
  • Implementeren van de meldcode (1 – 3 uur)
 • Sociale veiligheid: 5 modules (1,25 uur)

E-learning over uitdagend en functioneel taalonderwijs

Aan de slag met het taalonderwijs

Nieuw in de Lerarenacademie of jouw schoolacademie van E-learning Wizard: De cursus uitdagend en functioneel onderwijs behandelt in twee delen een unieke taaldidactiek. Als je begrijpt hoe kinderen taal ontwikkelen kun je daar je lessen op afstemmen.

Het uitgangspunt van de taaldidactiek die we in deze cursus bespreken is het taalgebruik waarmee de kinderen op school komen. De kinderen hebben zich dat taalgebruik eigen gemaakt door informeel leren. En vanuit die ervaringen kunnen ze stuk voor stuk actief aan de slag met de op dat moment bij hen passende leerdoelen.

In deze cursus leer je hoe kinderen aan de slag kunnen gaan op een manier die zij echt als oefenen kunnen ervaren, doordat de oefeningen verbonden zijn met hun voorkennis en zij tijdens de oefeningen die voorkennis toepassen. In de Verdieping geven we je nog wat meer aanknopingspunten voor het versterken van de samenhang tussen al die verworven kennis en vaardigheden.

In het tweede deel maak je kennis met meer achtergronden van ons taalgebruik en de onderlinge samenhang. Daarbij gaan we ook in op hoe je de taalontwikkeling van kinderen die thuis geen Nederlands spreken (NT2) kunt ondersteunen. De opgedane kennis kun je direct toepassen in jouw didactische aanpak van het taalonderwijs.

Met deze achtergrondkennis zul je de mogelijkheden om kinderen uit te dagen en passende ondersteuning te geven sneller herkennen, zodat het leerproces voortgang blijft vertonen.

Aan het eind van de cursus weet je door je opgedane kennis van die achtergronden wat deze didactiek die ontwikkeld is door Dolf Janson kan betekenen voor je leerlingen en welke gevolgen dit voor je praktijk kan hebben.

 

Dolf Janson

Deze e-learning is ontwikkeld door taal- en rekenexpert Dolf Janson. Vanuit Janson Advies ondersteunt Dolf basisscholen die de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van hun leerlingen tot uitgangspunt van hun dagelijks handelen willen maken.

Het gaat steeds om de samenhang tussen professionalisering en schoolontwikkeling, die als helften van een ritssluiting in elkaar moeten passen (zoals prof. Geert Kelchtermans uit Leuven dat ooit treffend beschreef).

Workshop

Klanten van E-learning Wizard met een eigen schoolacademie kunnen Dolf Janson uitnodigen voor een workshop. Wanneer het team zich op deze workshop voorbereidt door de e-learning te volgen, kun je tijdens de workshop samen de diepte in om samen stappen te zetten richting duurzaam beter taalonderwijs. 

Nieuw! E-learning over de verbeteraanpak van stichting leerKRACHT

logo Stichting leerKRACHT

In november 2021 publiceren we de eerste cursussen over de verbeteraanpak van stichting leerKRACHT. Deze cursussen zijn inbegrepen in je abonnement. Je vindt ze op de homepage in de rij Stichting leerKRACHT.

Voor wie zijn deze cursussen interessant?

Volg deze cursussen als je aan de slag wilt met het verbeteren van jullie onderwijs en de verbetercultuur op school. Werken jullie al met de verbeteraanpak van stichting leerKRACHT? Dan kun je ook terecht in de leerKRACHT-academie of bij jullie expertcoach.

Samenwerking met stichting leerKRACHT

De cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met stichting leerKRACHT. 

Ben je nog onbekend met de leerKRACHT-aanpak?

Stichting leerKRACHT is een goededoelenstichting die leerkrachten meer werkplezier en betrokken leerlingen gunt. Scholen met hechte teams waarin collega’s samen gaan voor het best mogelijke onderwijs.

Het is alom bekend dat het vakmanschap van de leerkracht de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. En dat wanneer leerkrachten ván en mét elkaar leren, de leerlingen beter onderwijs krijgen.

Stichting leerKRACHT ondersteunt schoolleiders en hun teams om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Zij doen dat met een team van gepassioneerde en ervaren mensen. Doel is om samen met de scholen een beweging te creëren om met plezier te werken aan nog beter onderwijs in Nederland.

In een serie cursussen leggen we uit hoe de verbeteraanpak van stichting leerKRACHT werkt.

Kijk voor meer informatie over deze verbeteraanpak op de website van stichting leerKRACHT.

Nieuw! Cursus voor onderwijsassistenten over didactisch handelen

Met deze nieuwe cursus kunnen onderwijsassistenten hun didactisch handelen verder ontwikkelen. 

De ondersteunende rol van de onderwijsassistent is afhankelijk van de didactische aanpak van de leerkracht. Als je als onderwijsassistent begrijpt wat er gebeurt tijdens een instructieles en weet waarom de leerkracht voor een bepaalde aanpak gekozen heeft, is het voor de onderwijsassistent eenvoudiger om daarbij aan te sluiten als je zelfstandig met leerlingen aan de slag gaat. 

Met deze cursus over didactisch handelen ga je echt even de diepte in. Het is belangrijk om voldoende tijd te plannen, zodat je in alle rust de cursus kunt volgen. En dit kan op diverse momenten, want met e-learning hoef je cursus niet in één keer af te ronden. Verdeel je tijd dus gerust over meerdere dagen. 

Aan het eind van de cursus heb je goed inzicht in je eigen kwaliteiten met betrekking tot het gebruik van didactische principes. Je hebt handvatten gekregen die je kunt inzetten in je dagelijks handelen als onderwijsassistent. 

NPO Menukaart

In de NPO Menukaart is de inzet van onderwijsassistenten één van de mogelijke interventies. Onderzoek dat gericht was op onderwijsassistenten die leerlingen een-op-een of in groepjes begeleiden, laat een sterker positief effect zien van drie tot vijf maanden extra vooruitgang (leerwinst) voor de leerlingen.

Nieuw! Cursus voor onderwijsassistenten over functie-inhoud en rol in de school

In 2021 publiceren we voor het eerst ook cursussen voor Onderwijsassistenten. De eerste cursus gaat over de functie-inhoud en je rol in de school. Dat maakt deze cursus ook interessant voor leerkrachten en schoolleiders.

Na het volgen van de cursus kun je:

 • de functie-inhouden van de onderwijsassistent benoemen en verklaren,
 • je rol als onderwijsassistent in de organisatie afstemmen ten opzichten van andere functiegroepen en
 • benoemen waar jij staat in je professionele ontwikkeling en (noodzakelijke) doorgroeimogelijkheden voor jezelf definiëren.

In deze cursus stippen we ook kort de functie van Leraarondersteuner aan. Zo krijg je inzicht in de verschillen tussen beide functies.

Nieuw! Cursus over spel en begeleiding voor pedagogisch medewerkers

In 2021 publiceren we voor het eerst ook cursussen voor Pedagogisch medewerkers. De eerste cursus gaat over spel en begeleiding. Deze cursus over de ontwikkeling van jonge kinderen is zeker ook interessant voor leerkrachten van groep 1 en 2.

In deze cursus staan we stil bij het spel van jonge kinderen en de mogelijke begeleiding daarbij. We kijken naar wat spel is, hoe de ontwikkeling van het jonge kind verloopt en hoe jonge kinderen spel gebruiken om de wereld te leren ontdekken. We zoomen in op hoe je kinderen kunt begeleiden in het spel, ook wanneer het spel niet vanzelf ontstaat. En tot slot nemen we jouw groep onder de loep: met welke materialen lok jij spel uit bij kinderen?

Na het volgen van de cursus:

 • Heb je kennis van de spelniveaus van kinderen.
 • Weet je hoe je kinderen kunt begeleiden in het spel.
 • Weet je hoe je het spel van kinderen kunt verrijken.
 • Kun je ouders informeren over het nut en de noodzaak van spelen.

Nieuwe leerblokken van Edutrainers

E-learning Wizard werkt samen met Edutrainers, specialist in het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Iedereen met een abonnement in onze e-learningacademie heeft gratis toegang tot een aantal leerblokken van Edutrainers.

Heb je een abonnement op de Lerarenacademie of heeft jullie school een eigen academie van E-learning Wizard? Dan heb je via jouw academie GRATIS toegang tot de volgende leerblokken:
 
 • Scan Digitale didactische vaardigheden (Microsoft)
 • Van start met digitaal didactisch lesgeven
 • Microsoft 365: Van start met Word
 • Microsoft 365: van start met Excel
 • Microsoft 365: Van start met PowerPoint
 • Microsoft 365: Van start met Teams 2.0
 • Microsoft 365: Toetsen maken met Forms
 • Google Workspace: Scan digitale vaardigheden
 • Google Workspace: Van start met Google Classroom

Wil je verder leren? Dan bieden we je de mogelijkheid om nog meer leerblokken van Edutrainers toe te voegen aan jullie schoolacademie. Samen met Edutrainers hebben we een aantal voordelige pakketten voor je samengesteld:

 • Digitaal vaardig met… AVG
 • Digitaal didactisch lesgeven met… Microsoft online of hybride
 • Digitaal vaardig met… Google Workspace
 • Leerroute Microsoft 365 (compleet) inclusief apps en tools en flip je les
 • Leerroute Google Workspace (compleet) inclusief apps en tools en flip je les
 • Complete leerroute (naar keuze Microsoft of Google) & AVG

Dit aanbod is uit te breiden met workshops en leskaarten. 

Bekijk het aanbod in deze flyer of neem contact op met E-learning Wizard of Edutrainers voor meer informatie. 

E-learning Wizard
Telefoon: 0596 – 85 54 51
E-mail: info@e-learningwizard.nl

Edutrainers
Telefoon: 020 – 716 38 07
E-mail: info@edutrainers.com

Nieuw! Datagestuurd werken

“We streven ernaar het beste uit elke leerling te halen.” In veel schoolgidsen kun je een dergelijke uitspraak lezen en veel scholen hebben deze uitspraak opgenomen in hun visie en missie.

 • Maar hoe weet je nu wat het beste voor elke leerling is?
 • Hoe weet je wanneer je als leerkracht het maximale met je leerlingen hebt bereikt?
 • Hoe weet je als school dat de kwaliteit van het onderwijs goed is en dat je als school je doelen en ambities hebt bereikt?
 Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb je gegevens (data) nodig. De data sturen het aanbod en het onderwijsproces, opdat de leerlingen optimaal van jouw lesgeven en het onderwijsaanbod op de school profiteren. Hoe je dat doet leer je in onze nieuwe e-learningcursus ‘Datagestuurd werken’!

Nieuw! Cruciale gespreksvoering

Handvatten voor het voeren van lastige gesprekken

Binnen het onderwijs krijgen leerkrachten steeds meer te maken met gesprekken waarbij weerstand wordt verwacht.  Ouders van leerlingen zijn steeds kritischer en kunnen goed duidelijk maken wanneer ze het ergens niet mee eens zijn. Een gesprek voeren waarbij een lastige boodschap moet worden gebracht kan dan zorgen voor spanning. 

Het kan ook voorkomen dat je het niet eens bent met de werkwijze van een collega. Ook hier wil je graag het gesprek aangaan, maar wel op de juiste manier. Deze cursus richt zich op gesprekken waarbij lastige kwesties aan bod komen. Dit wordt ook wel cruciale gespreksvoering genoemd. In deze nieuwe cursus leer je wat hier precies mee wordt bedoeld en waar men tegenaan kan lopen binnen een stevig gesprek, en de cursus geeft handvatten om een dergelijk gesprek op de juiste wijze aan te gaan. 

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet je wat de definitie is van een cruciaal gesprek. 
 • Weet je welke houding en vaardigheden belangrijk zijn binnen een cruciaal gesprek.
 • Zijn de spelregels bekend die je dient toe te passen.
 • Is het je duidelijk welk gedrag je juist wel en niet moet laten zien wanneer je een lastige kwestie wilt bespreken.
 • Ben je bekend met de valkuilen bij het voeren van een lastig gesprek.
 • Ben je je bewust van je eigen gedrag binnen stressvolle situaties.
 • Heb je meerdere praktische tips en enkele handvatten aangereikt gekregen die je kunt gebruiken bij het voeren van een cruciaal gesprek.