Bent u er klaar voor om samen te leren?

We weten het onderhand allemaal: het vakmanschap van de leerkracht bepaalt voor 67% de kwaliteit van het onderwijs (Wat werkt op school, Robert J. Marzano, Bazalt). Het is dan ook logisch dat de nascholingscriteria van het Lerarenregister en de bekwaamheidseisen in de cao zich richten op de vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische bekwaamheid van de leerkracht. En dus op het primaire proces ofwel het leren van leerlingen. Maar wat zijn de beste mogelijkheden voor leerkrachten om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen? En wat sorteert dan het meeste effect?

Leren van elkaar

Een van de belangrijkste uitkomsten van Visible Learning (Leren Zichtbaar Maken, John Hattie, Bazalt) is dat het heel krachtig is als leraren leren van elkaar en bijvoorbeeld met elkaar praten over de voorbereiding van lessen. Zoals over de leerdoelen en succescriteria. Dan is het goed om te weten dat er al veel e-learningcursussen zijn die de opvattingen rondom lesgeven weergeven in de theorie én de praktijk!

‘Het is heel krachtig als leraren leren van elkaar.’

John Hattie

E-learning

E-learning biedt een fantastische leidraad om van én met elkaar te leren. Zeker als de e-learning is opgebouwd met herkenbare praktijkvideo’s, voorbeelden van good practice, basale en verdiepende theorie en praktische adviezen van deskundigen. Kijk bijvoorbeeld samen naar video’s uit e-learningcursussen, en discussieer met het team over wat jullie belangrijk vinden op school. Door de verkregen inzichten vast te leggen in de e-learningcursus weten ook nieuwe collega’s wat jullie belangrijk vinden.

E-learning kan ook ingezet worden als voorbereiding op een studiemiddag. Zodoende start iedereen de studiemiddag met dezelfde voorkennis en kan er echt gediscussieerd worden over de inhoud van het betreffende onderwerp. Daar kun je bijvoorbeeld good-practicevoorbeelden uit samenstellen die je vervolgens toevoegt aan de e-learningcursus. Zo verrijk je de cursussen met eigen materiaal.

Hoe duidelijk de oefeningen en de informatie uit de cursus ook zijn, er is geen vaststaand recept voor wat werkt in ieders persoonlijke lespraktijk. Dat zal het team zelf moeten onderzoeken! Het is een proces dat je aangaat, bij voorkeur samen met collega’s. De e-learningcursus kan het startpunt zijn van een onderzoeksproces.

Borging

Hierdoor creëer je echte borging. Leren is leuk, maar hoe zorg je ervoor dat het ook leidt tot structurele verbetering van je onderwijs? Door aan de slag te gaan met onderzoeksvragen en de resultaten vast te leggen en te integreren in de dagelijkse lespraktijk!

Sabine Kokee