13 vuistregels voor e-learning

Het aanbod van zelfstudie e-learning cursussen groeit enorm. In de zorg en bij grote multinationals is het al zeer gebruikelijk dat professionals zich bijscholen met deze vorm van e-learning.
Om zelfstudie e-learning cursussen tot een succes te maken, moet u evenwel aan verschillende voorwaarden voldoen. De juiste e-learning toepassingen zijn kosten- en tijdbesparend en creëren meerwaarde en slagkracht voor uw organisatie. Maar er zijn ook hindernissen en valkuilen. Zo zal de nieuwe manier van leren in veel organisaties tot een cultuuromslag leiden. Goede interne communicatie is dan ook van groot belang.
Om u een indruk te geven waaraan een goede zelfstudie e-learning cursus aan moet voldoen, heb ik onderstaand een overzicht gemaakt van de belangrijkste uitgangspunten.

Goede zelfstudie e-learning cursussen…
1. … starten met een beschrijving van wat een cursist zal leren. Formuleer daarvoor de leerdoelen en geef een overzicht van de te verwerven en te integreren (nieuwe) kennis, vaardigheden of attitude.
2. … maken helder onderscheid in hoofd- en bijzaken. Hou het eenvoudig en beperk u tot de kern. De bijzaken worden bij e-learning absoluut buiten beschouwing gelaten.
3. … zorgen voor een beter leerrendement als de inhoud betekenisvol, didactisch memorabel, en motiverend is. Zonder deze drie elementen bereikt u uw doel niet.
4. … volgen een helder didactisch model en er zit altijd een didactische visie/concept achter.
5. … zijn concreet in het aanbieden van informatie. Bedenk dat het om e-learning gaat en dat de aangeboden stof duidelijk moet zijn, zonder interpretatieverschillen. Laat zien wat u wilt overbrengen, uitleggen of bereiken en maak het tastbaar.
6. … leggen verbanden tussen onderwerpen en maak logische keuzes in de onderwerpen die worden behandelt. Bij een persoonlijke presentatie of les, legt u vaak onbewust eenvoudig de link tussen het ene en het andere onderwerp. Omdat u bij zelfstandige e-learning cursussen geen contact heeft met de deelnemer, kunt u niet direct feedback verwerken en hierop anticiperen. Aangezien u de lesstof goed beheerst is het daarom belangrijk om niet de aansluiting met de cursist te verliezen.
7. … maken geen grote stappen en houdt de informatieoverdracht en redenaties klein en overzichtelijk. De leerervaring van de cursist wordt hierdoor aanzienlijk positiever.
8. … gebruiken een variatie aan werkvormen (zie leerstijlen Vermunt en Gardner) die verschillend aangestuurd worden, waarbij de mate van intelligenties verschillend ontwikkeld zijn. Zo spreekt u meerdere leerstijlen aan.
9. … zijn aantrekkelijk voor uw cursist. Zorg voor het prikkelen van het zintuiglijke geheugen door niet alleen statische beelden of alleen tekst te gebruiken. Gebruik afbeeldingen, foto’s, grafieken, geluid, animaties, video, interactieve elementen, spelvormen en oefenstof. Van veel onderwerpen zijn goed bruikbare video’s op internet beschikbaar. En u kunt natuurlijk ook zelf aan de slag gaan met foto, film en audio!
10. … staan in een goed toegankelijke en eenvoudig te navigeren en veilige (secured) omgeving. Heldere navigatie met essentiële te leren stof op hoofdlijnen en eventueel een gestructureerd aanbod van subparagrafen draagt bij aan de opname van de leerstof.
11. … zijn mooi vormgegeven. Dit draagt bij aan de opname van de leerstof en de geloofwaardigheid van het cursusmateriaal.
12. … gebruiken bekende concepten of metaforen. Ga niet ineens andere, uitzinnige voorbeelden bedenken om zaken duidelijk te maken.
13. … geven tijdens de cursus goede feedback op de oefeningen of toetsen, zodat de cursist een goede leerervaring heeft.

Natuurlijk zijn er meer tips te geven. Vooral bij zelfstudie cursussen is het erg belangrijk om op de details te letten.

Hartelijke groeten,
Klaas Bellinga
e-learningspecialist

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Reageer dan op deze blog of e-mail mij op klaas@e-learningwizard.nl.
Wilt u e-learning tot een succes maken in uw organisatie? Maak dan eens een afspraak met E-learning Wizard. Kijk op www.e-learningwizard.nl.

Klaas Bellinga